Syarat Penggunaan

Laman web ini disediakan semata-mata untuk membantu pelanggan dalam mengumpul maklumat perjalanan, menentukan ketersediaan barangan dan perkhidmatan yang berkaitan dengan perjalanan, membuat tempahan sah atau sebaliknya menjalankan perniagaan dengan pembekal perjalanan, dan tanpa tujuan lain. pelanggan yang melayari Laman Web dan / atau menempah tempahan menerusi kami di Laman Web ini, atau melalui ejen perkhidmatan pelanggan kami.

Laman web ini ditawarkan kepada anda bersesuaian atas penerimaan anda tanpa pengubahsuaian semua terma, syarat dan notis yang dinyatakan di bawah (secara kolektif, 'Syarat Penggunaan' atau 'Perjanjian'). Sila baca terma penggunaan dengan teliti. Dengan mengakses atau menggunakan Laman Web ini, menempah mana-mana produk atau perkhidmatan perjalanan di Laman Web ini, atau menghubungi ejen pusat panggilan kami, anda bersetuju bahawa Syarat Penggunaan kemudiannya akan dikenakan. Jika anda tidak bersetuju dengan Syarat Penggunaan, sila jangan gunakan atau membuat tempahan melalui Laman Web ini atau ejen pusat panggilan kami. pada bila-bila masa menukar Syarat Penggunaan ini dan penggunaan berterusan Laman Web ini dikekalkan setelah menerima Terma Penggunaan yang dikemas kini.

PENGGUNAAN LAMAN WEB

Sebagai syarat penggunaan Laman Web ini, anda menjamin itu

(i) anda berumur sekurang-kurangnya 18 tahun dan fikiran yang baik,
(ii) anda mempunyai kuasa undang-undang untuk mewujudkan kewajipan undang-undang yang mengikat,
(iii) anda akan menggunakan Laman Web ini selaras dengan Syarat Penggunaan,
(iv) anda hanya akan menggunakan Laman Web ini untuk membuat tempahan yang sah untuk anda atau orang lain yang anda berwenang sah untuk bertindak,
(v) anda akan memaklumkan orang lain mengenai Syarat Penggunaan yang terpakai bagi tempahan yang anda buat bagi pihak mereka, termasuk semua peraturan dan sekatan;
(v) saya semua maklumat yang dibekalkan oleh anda di Laman Web ini adalah benar, tepat, semasa dan lengkap, dan
(vii) jika anda mempunyai akaun dalam talian dengan Laman Web ini, anda akan melindungi maklumat akaun anda dan akan menyelia dan bertanggungjawab sepenuhnya untuk penggunaan mana-mana akaun anda oleh anda dan orang lain selain anda. Kami mengekalkan hak atas budi bicara mutlak kami untuk menolak akses kepada sesiapa sahaja ke Laman Web ini dan perkhidmatan yang kami tawarkan, pada bila-bila masa tanpa notis dan untuk apa-apa sebab, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, kerana melanggar Syarat Penggunaan ini.

 

AKTIVITI YANG DILARANG

menggunakan Laman Web ini atau kandungannya untuk sebarang tujuan komersil;

membuat apa-apa tempahan spekulatif, palsu, atau penipuan atau apa-apa tempahan dengan jangkaan permintaan;
mengakses, memantau atau menyalin apa-apa kandungan atau maklumat Laman Web ini menggunakan mana-mana robot, labah-labah, pengikis atau cara lain yang automatik atau apa-apa proses manual untuk apa-apa tujuan tanpa kebenaran bertulis kami secara nyata;
melanggar sekatan dalam mana-mana pengetua pengecualian robot di Laman Web ini atau memintas atau mengelakkan langkah-langkah lain yang digunakan untuk menghalang atau membatasi akses ke Laman Web ini;
mengambil apa-apa tindakan yang mengenakan, atau mungkin mengenakan, menurut budi bicara kita, beban yang tidak munasabah atau tidak seimbang dengan infrastruktur kita;
pautan ke mana-mana bahagian Laman Web ini (termasuk, tanpa batasan, jalur pembelian untuk sebarang perkhidmatan perjalanan) untuk sebarang tujuan tanpa kebenaran bertulis kami secara nyata;
'bingkai', 'cermin' atau sebaliknya memasukkan mana-mana bahagian Laman Web ini ke dalam laman web lain tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu.
Kandungan dan maklumat di Laman Web ini (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, harga dan ketersediaan perkhidmatan perjalanan), serta infrastruktur yang digunakan untuk menyediakan kandungan dan maklumat tersebut, adalah milik kami atau pembekal dan penyedia kami. Walaupun anda boleh membuat salinan terhad bagi perjalanan perjalanan anda (dan dokumen yang berkaitan) untuk perjalanan atau perkhidmatan yang ditempah melalui Laman Web ini, anda bersetuju untuk tidak mengubah, menyalin, mengedar, menghantar, memaparkan, melaksanakan, mengeluarkan, menerbitkan, melesen, membuat karya terbitan dari, memindahkan, atau menjual atau menjual semula apa-apa maklumat, perisian, produk, atau perkhidmatan yang diperoleh dari atau melalui Laman Web ini. Di samping itu, anda bersetuju untuk tidak:

Jika tempahan atau akaun anda menunjukkan tanda-tanda penipuan, penyalahgunaan, atau aktiviti mencurigakan, kami boleh membatalkan sebarang tempahan yang berkaitan dengan nama, alamat e-mel atau akaun anda, dan menutup sebarang akaun yang berkaitan. Sekiranya anda telah melakukan sebarang aktiviti penipuan, kami berhak untuk mengambil apa-apa tindakan undang-undang yang perlu dan anda mungkin bertanggungjawab terhadap kerugian kewangan, termasuk kos litigasi dan ganti rugi. Untuk bertanding pembatalan tempahan atau pembekuan atau penutupan akaun, sila hubungi kami Perkhidmatan Pelanggan.Powered by : RBA Travel & Services Sdn Bhd Hak Milik RBA Travel & Services Sdn Bhd (2018)

loading

Terima kasih kerana memilih RBA TRAVEL AND SERVICES SDN BHD
(1049100-H|KPK LN:7490|LKU:097)

Sila tunggu sementara kami memuatkan